بدون دیدگاه
2017/09/05 - 10:46

زن‌ها اشتباهی بلیت بازی تیم ملی را خریدند!

«فدراسیون فوتبال:زنان اشتباهی بلیت خریدند!» این خبر سوژه کارتون هادی لطفی در نیشخط شده است. زن‌ها اشتباهی بلیت بازی تیم ملی را خریدند!

به گزارش خبر راست، «فدراسیون فوتبال:زنان اشتباهی بلیت خریدند!» این خبر سوژه کارتون هادی لطفی در نیشخط شده است.    

به گزارش خبر راست، «فدراسیون فوتبال:زنان اشتباهی بلیت خریدند!» این خبر سوژه کارتون هادی لطفی در نیشخط شده است.

 

«فدراسیون فوتبال:زنان اشتباهی بلیت خریدند!» این خبر سوژه کارتون هادی لطفی در نیشخط شده است. زن‌ها اشتباهی بلیت بازی تیم ملی را خریدند!

 


شماره خبر 9153 - 2017/09/05
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com