بدون دیدگاه
2021/10/02 - 10:35

نشریه "فارین پالیسی" بررسی می‌کند:

علت «بحران سوخت» در انگلستان چیست؟

«برگزیت (جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا) و بحران شیوع ویروس کرونا، تا حد زیادی سیستم حمل و نقل انگلستان را با چالش‌هایی جدی رو به رو کرده و دولت این کشور را نیز در مخصمصه‌ای بزرگ (بحران سوختی) گرفتار کرده است».

به گزارش خبر راست و به نقل از فرارو؛ نشریه “فارین پالیسی” در گزارشی، به ریشه یابیِ بحران سوختی جاری در انگلستان و تبعات سیاسی و اجتماعی این بحران برای انگلیس پرداخته است.

فارین پالیسی در این رابطه می‌نویسد: «صف‌های طولانیِ مردم در پمپ بنزین‌های انگلستان، به واقعیتی تلخ و نگران کننده برای مردم این کشور در روز‌های اخیر تبدیل شده و دولت انگلستان را نیز با این نگرانی که شاید در زمستان، با نارضایتی‌های گسترده مردمی در امر تامین سوخت رو به رو شود، مواجه کرده است. دوشنبه گذشته، قریب به ۵۵۰۰ پمپ بنزین مستقل در انگلستان، ذخیره سوختی خود را از دست دادند و انتظار می‌رود که در ادامه راه، این وضعیت وخیم‌تر نیز شود.


شماره خبر 76979 - 2021/10/02
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com