بدون دیدگاه
2021/09/08 - 14:00

طرح برگزاری رفراندوم برای حذف یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آن به مردم

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در مجلس از طرح تقاضای برگزاری رفراندوم به منظور حذف یارانه‌های آشکار و پنهان در مجلس شورای اسلامی خبر داد. بر اساس این طرح قرار است موضوع حذف یارانه‌ها و پپرداخت مبلغ آن به مردم به طور مستقیم به همه پرسی گذاشته شود. به گفته ابوترابی، تاکنون ۲۲ نماینده این طرح را امضا رده اند و این در حالی است که برای مطرح شدن آن در جلسه علنی، ۱۰۰ امضا مورد نیاز است.

به گزارش خبر راست و به نقل از انتخاب؛ یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از طرح تقاضای برگزاری رفراندوم به منظور حذف یارانه‌های آشکار و پنهان در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش «انتخاب»، ابوالفضل ابوترابی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، بیان کرد: با توجه به رقم بسیار بالای یارانه نقدی که در سال پرداخت می‌شود، بنده بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی، تقاضای برگزاری رفراندوم به منظور حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم را تهیه کردم.

به نوشته ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: یارانه‌های پنهان و آشکار دو برابر بودجه سالیانه کشور بوده و در واقع افراد مرفه جامعه بیست و پنج برابر مستضعفین از یارانه استفاده می‌کنند. این طرح تقاضا در سامانه طرح های مجلس بارگذاری شده است و تاکنون توسط ۲۲ نفر از نمایندگان امضا شده است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته برای مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس به ۱۰۰ امضا نیاز است و تصویب این تقاضا هم به کسب حداقل دو سوم آرای نمایندگان مجلس نیاز دارد.


شماره خبر 76012 - 2021/09/08
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com