تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم یک میلیون و ۵۸ هزار تومان در حال معامله است.