شهرام مومنی رییس سازمان آتش‌نشانی رشت در این باره گفت: ۱۰ آتش نشان و افسر ارشد بهمراه ۳ دستگاه خودروی اطفایی به محل حادثه واقع در تقاطع کوچه ۱۵ و ۱۶ مسکن مهر اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این حادثه پست برق دچار آتش سوزی شده بود، افزود: سریعا نسبت به ایمن سازی و مهار آتش اقدام شد.

خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.