بدون دیدگاه
2021/06/08 - 9:03

توهین، تهدید، تهمتت! خروجی یک مناظره کوکانه

آنچه در مناظره نخست گذشت قطعا ناامید کننده بود، توهین، تهمت، تهدید و هرچه کلام منفی که می‌توان از یک مناظره کودکانه به میان آورد!

احمد باقری شلمانی: آنچه در مناظره نخست گذشت قطعا ناامید کننده بود، توهین، تهمت، تهدید و هرچه کلام منفی که می‌توان از یک مناظره کودکانه به میان آورد!

کاندیداهای ریاست جمهوری تا توانستند به یک دیگر تاختند و کنایه زدند، تحصیلات یکدیگر را زیر سوال بردند و بر آتش بی رونق تنور انتخابات نیز آبی سرد پاشیدند و طیف بدون تصمیم را از صندوق‌ها دورتر کردند.

اکنون اما با توجه به انتقادات از وضعیت مناظره نخست و عملکرد کاندیداها در توهین و تهمت به یکدیگر انتظار می‌رود در دومین مناظره انتخاباتی با رفتاری صحیح و اخلاق‌مدارانه از سوی کاندیداها کمکی جدی به جلب نظر مردم در حضور پای صندوق‌های رای انجام شود.


شماره خبر 74273 - 2021/06/08
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com