به گزارش خبر راست به نقل از برنا، روز گذشته برخى رسانه ها مدعى ممنوع الخروجى مریم ایمانیه، همسر محمدجواد ظریف و ممانعت از عزیمت او به دوبى شدند؛ در حالیکه او هم اکنون همراه ظریف در ایتالیا است.