بدون دیدگاه
2021/05/13 - 11:28

رصد کامل فضای مجازی از حیث کشف جرائم انتخاباتی

به گزارش خبرراست؛ریاست حوزه قضایی بخش رحیم آباد طی دستور قضایی صادره به پلیس فتا، مبنی بر رصد کامل فضای مجازی از حیث کشف جرائم انتخاباتی بویژه تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد برخی افراد صادر و باتوجه به جرم انگاری موارد مذکور در قوانین مربوط ، با تمامی افراد از جمله مدیران کانال ها و […]

به گزارش خبرراست؛ریاست حوزه قضایی بخش رحیم آباد طی دستور قضایی صادره به پلیس فتا، مبنی بر رصد کامل فضای مجازی از حیث کشف جرائم انتخاباتی بویژه تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد برخی افراد صادر و باتوجه به جرم انگاری موارد مذکور در قوانین مربوط ، با تمامی افراد از جمله مدیران کانال ها و سایت های خبری، بدون هیچ گونه اغماضی برخورد قضایی خواهد شد.

 


شماره خبر 73752 - 2021/05/13
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com