مدیر گروه بیماری‌های مرکز بهداشت گیلان با بیان اینکه از آغاز طرح تا کنون ۱۰ هزار سالمند واکسینه شده اند گفت: سالمندان فقط با یک همراه در مکان واکسیناسیون حضور داشته باشند و از اذحام بپرهیزند.

وی اذعان کرد: واکسن کافی برای این گروه سنی در گیلان وجود دارد و کمبود نداریم تا واکسیناسیون این گروه به اتمام نرسد گروه دیگر آغاز نخواهد شد.

رخشاد تصریح کرد: در حال حاضر ۷۱۵ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در مراکز درمانی گیلان بستری هستند.

مدیر گروه بیماری‌های مرکز بهداشت گیلان تاکیدکرد: در حال حاضر حال ۱۲۱ بیمار وخیم بوده و در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.