تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای۱۸عیار هم ۱ میلیون و ۳۵ هزار تومان