بدون دیدگاه
2021/03/18 - 13:30

انتقاد کنایه آمیز همتی از بی‌توجهی دولت به نظرات کارشناسی:

 گفتم بارش باران حتمی است، جدی نگرفتند

به گزارش خبر راست، رئیس کل بانک مرکزی با انتشار فیلمی از بخشی از جلسه روز گذشته جلسه هیات دولت که زیر باران برگزار شد، نوشت: قبل از نشستن، به برنامه‌ریزان عزیز در دولت عرض کردم بارش باران در این هوا حتمی است ولی مثل برخی از تذکراتم در دولت جدی گرفته نشد. عبدالناصر همتی، […]

به گزارش خبر راست، رئیس کل بانک مرکزی با انتشار فیلمی از بخشی از جلسه روز گذشته جلسه هیات دولت که زیر باران برگزار شد، نوشت: قبل از نشستن، به برنامه‌ریزان عزیز در دولت عرض کردم بارش باران در این هوا حتمی است ولی مثل برخی از تذکراتم در دولت جدی گرفته نشد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با انتشار فیلمی از بخشی از جلسه روز گذشته جلسه هیات دولت که زیر باران برگزار شد، نوشت: قبل از نشستن، به برنامه‌ریزان عزیز در دولت عرض کردم بارش باران در این هوا حتمی است ولی مثل برخی از تذکراتم در دولت جدی گرفته نشد.

شماره خبر 72496 - 2021/03/18
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com