بدون دیدگاه
2021/02/13 - 17:31

پلیس امنیت اداره اماکن استان گیلان

دستگیری دو تن از پرسنل شبکه بهداشت رشت در حین ارتشاء

اختصاصی خبرراست:شنیده ها از دستگیری دو تن از پرسنل شبکه بهداشت شهرستان رشت در حین ارتشاء توسط پلیس امنیت اداره اماکن استان گیلان خبر میدهد خبرراست از چند و چون دستگیری این دو کارمند خبری در دست ندارد، ظاهرا هم اکنون این دو فرد خاطی در بازداشت به سر میبرند اخبار تکمیلی بزودی منتشر میگردد

اختصاصی خبرراست:شنیده ها از دستگیری دو تن از پرسنل شبکه بهداشت شهرستان رشت در حین ارتشاء توسط پلیس امنیت اداره اماکن استان گیلان خبر میدهد

خبرراست از چند و چون دستگیری این دو کارمند خبری در دست ندارد، ظاهرا هم اکنون این دو فرد خاطی در بازداشت به سر میبرند

اخبار تکمیلی بزودی منتشر میگردد


شماره خبر 71679 - 2021/02/13
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com