بدون دیدگاه
2017/07/23 - 11:26

ورود و استعمال دخانیات در ورزشگاه‌های ایران ممنوع شد

ممنوعیت استعمال دخانیات :طبق مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران، ورود و استعمال ‏دخانیات در تمامی ورزشگاه‌های کشور ممنوع شد.‏

طبق مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران، ورود و استعمال ‏دخانیات در تمامی ورزشگاه‌های کشور ممنوع شد.‏ به‌ گزارش ‌خبر راست، طبق مصوبه هیات رئیسه ‏سازمان لیگ فوتبال ایران در فصل ۹۷-۹۶ ورود و استعمال دخانیات ‏در تمامی ورزشگاه‌های کشور ممنوع است.‏  به این ترتیب سیگار جزو اقلام ممنوعه محسوب شده و تماشاگران نباید […]

طبق مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران، ورود و استعمال ‏دخانیات در تمامی ورزشگاه‌های کشور ممنوع شد.‏

به‌ گزارش ‌خبر راست، طبق مصوبه هیات رئیسه ‏سازمان لیگ فوتبال ایران در فصل ۹۷-۹۶ ورود و استعمال دخانیات ‏در تمامی ورزشگاه‌های کشور ممنوع است.‏

 به این ترتیب سیگار جزو اقلام ممنوعه محسوب شده و تماشاگران نباید ‏با سیگار وارد ورزشگاه  شوند.‏


شماره خبر 6874 - 2017/07/23
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com