تمام سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸عیار هم یک میلیون و ۲۳۳ هزار تومان