بدون دیدگاه
2017/07/16 - 13:05

رئیس اورژانس لنگرود؛

کودک ۷ ساله کرجی در استخر پارک فجر لنگرود غرق شد

فوریت های پزشکی لنگرود امروز گفت: ۲ کودک ۲ و ۷ ساله اهل کرج هنگام بازی در پارک فجر لنگرود به داخل استخر این پارک افتادند که کودک ۷ ساله کرجی غرق شد.

۲ کودک ۲ و ۷ ساله اهل کرج هنگام بازی در پارک فجر لنگرود به داخل استخر این پارک افتادند که کودک ۷ ساله غرق شد. به گزارش خبر راست، مهدی شبان مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی لنگرود امروز گفت: ۲ کودک ۲ و ۷ ساله اهل کرج هنگام بازی در پارک […]

۲ کودک ۲ و ۷ ساله اهل کرج هنگام بازی در پارک فجر لنگرود به داخل استخر این پارک افتادند که کودک ۷ ساله غرق شد.

به گزارش خبر راست، مهدی شبان مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی لنگرود امروز گفت: ۲ کودک ۲ و ۷ ساله اهل کرج هنگام بازی در پارک فجر لنگرود به داخل استخر این پارک افتادند که کودک ۷ ساله کرجی غرق شد.
دکتر سید علی میر هاشمی رییس بیمارستان امینی لنگرود هم با بیان اینکه کودک ۲ ساله با  کمک مردم از آب بیرون آورده و به این بیمارستان منتقل شد افزود: وی بعد از انجام  اقدامات اولیه پزشکی به بیمارستان ۱۷ شهریور رشت منتقل شد که بررسی ها نشان  می دهد در کما است و ضریب هوشی پایینی دارد.
۲ کودک ۲ و ۷ ساله حادثه دیده که برادر بودند با والدین خود برای گردش به  پارک فجر لنگرود رفته بودند.


شماره خبر 6556 - 2017/07/16
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com