بدون دیدگاه
2020/08/05 - 17:56

آیا دامان عضو شورا در هم‌نشینی با عضو شائبه دار لکه‌دار خواهد شد؟!

اختصاصی / به گزارش خبر راست، سجاد علیپور: سال‌هاست موضوع فساد سیستماتیک و گسترده در مجموعه مدیریت شهری و شهرداری‌های سطح کشور به بحثی جدی و پرماجرا تبدیل‌شده است. پس از دستگیری چند عضو شورای شهر رشت در دوره سوم شورا، نام شورای شهر رشت بر سر زبان‌ها افتاد و پس‌ازآن شاهد دستگیری‌های متعدد در […]

اختصاصی / به گزارش خبر راست، سجاد علیپور: سال‌هاست موضوع فساد سیستماتیک و گسترده در مجموعه مدیریت شهری و شهرداری‌های سطح کشور به بحثی جدی و پرماجرا تبدیل‌شده است.

پس از دستگیری چند عضو شورای شهر رشت در دوره سوم شورا، نام شورای شهر رشت بر سر زبان‌ها افتاد و پس‌ازآن شاهد دستگیری‌های متعدد در نقاط مختلف کشور در سطح حوزه مدیریت شهری شورا و شهرداری بودیم.

حالا اما پس از مدت‌ها وجود یک عضو با حواشی و شائبه‌های مالی فراوان در مجموعه شورایی سبب آن شده است که این حساسیت فکری به وجود بیاید که آیا امکان دارد با توجه به لزوم ارتباطات شورایی، با توجه به نزدیک بودن جریان فکری این دو عضو شورا، پس از سال‌ها فاصله داشتن از هر نوع آلودگی به فساد مالی، دامان این عضو شورا در اثر هم‌نشینی با عضو شائبه دار لکه‌دار شود؟!

بدیهی است با توجه به فضای مدیریت شهری ارتباطات میان اعضای شورا یک لازمه به‌حساب می‌آید، اما قطعاً با توجه به فضای موجود این هرس نیز وجود دارد که نزدیکی خط فکری این دو عضو شورا سبب آلودگی الی فردی باشد که در طول سال‌های عضویت در شورا همواره از این فضاها خود را دور نگه داشته است.


شماره خبر 64959 - 2020/08/05
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com