بدون دیدگاه
2017/07/11 - 14:37

مسئول کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی گیلان؛

برگزاری دوره آموزشی « مهارت کنترل استرس » ویژه بانوان در رشت

ساره آذرنیو ،اظهار کرد:چهارمین دوره آموزشی روانشناسی« مهارت کنترل استرس » به همت هیات پزشکی ورزشی استان گیلان در رشت برگزار می شود.

مسئول کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی گیلان گفت:این دوره آموزشی با عنوان «مهارت کنترل استرس» روز پنج شنبه، ۲۲ تیرماه در رشت برگزار خواهد شد. به گزارش خبر راست، ساره آذرنیو ،اظهار کرد:چهارمین دوره آموزشی روانشناسی« مهارت کنترل استرس » به همت هیات پزشکی ورزشی استان گیلان در رشت برگزار می شود. مسئول کمیته روانشناسی هیات […]

مسئول کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی گیلان گفت:این دوره آموزشی با عنوان «مهارت کنترل استرس» روز پنج شنبه، ۲۲ تیرماه در رشت برگزار خواهد شد.

به گزارش خبر راست، ساره آذرنیو ،اظهار کرد:چهارمین دوره آموزشی روانشناسی« مهارت کنترل استرس » به همت هیات پزشکی ورزشی استان گیلان در رشت برگزار می شود.

مسئول کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی استان گیلان افزود:این دوره آموزشی با عنوان «مهارت کنترل استرس» روز پنج شنبه، ۲۲ تیرماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تاثیر زیاد مقوله روانشناسی در راستای حفظ سلامت بانوان ورزشکار،ادامه داد:مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که به ما کمک می کنند با موقعیت های زندگی بخصوص موقعیت های پر خطر به طور صحیح برخورد کنیم.

آذرنیو که تدریس این دوره آموزشی را نیز برعهده دارد،خاطرنشان کرد:وقتی این مهارت ها را کسب کردیم می توانیم در ایجاد ارتباط با دیگران سازگارانه عمل کنیم و بدون توسل به اعمالی که به خودمان یا دیگران صدمه می زند مشکلات را حل کنیم .

وی با اشاره به اینکه این چهارمین دوره آموزشی است که در زمینه کنترل استرس  برگزار می شود،افزود:در دوره های گذشته به مباحث خودآگاهی،همدلی،مهارت جرات مندی و کنترل خشم پرداخته شد در این دوره قرار است کنترل استرس تدریس شود .

مسئول کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی استان گیلان خاطرنشان کرد:در پایان برای شرکت کنندگان در دوره گواهی حضور در دوره صادر خواهد شد.


شماره خبر 6385 - 2017/07/11
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com