بدون دیدگاه
2017/07/11 - 13:50

رئیس سازمان آتش نشانی؛

ساخت ایستگاه آتش نشانی ، کارعام المنفعه خیر رشتی

یک مرد خیر رشتی که خواست نامش فاش نشود 500 میلیون تومان از هزینه ساخت ایستگاه آتش نشانی در بلوار خرمشهر رشت را قبول کرده است.

خیر رشتی برای ساخت ایستگاه آتش نشانی در رشت ۵۰۰ میلیون تومان هزینه می کند. به گزارش خبر راست، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت  امروز گفت : یک مرد خیر رشتی که خواست نامش فاش نشود ۵۰۰ میلیون تومان از هزینه ساخت ایستگاه آتش نشانی در بلوار خرمشهر رشت را قبول کرده […]

خیر رشتی برای ساخت ایستگاه آتش نشانی در رشت ۵۰۰ میلیون تومان هزینه می کند.

به گزارش خبر راست، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت  امروز گفت : یک مرد خیر رشتی که خواست نامش فاش نشود ۵۰۰ میلیون تومان از هزینه ساخت ایستگاه آتش نشانی در بلوار خرمشهر رشت را قبول کرده است.
بابک رمضانی با بیان اینکه زمین مورد نیاز این ایستگاه آتش نشانی  را شهرداری رشت تامین کرده است افزود : ساخت این ایستگاه که ۳۲۵ متر مربع زیربنا دارد از پارسال آغاز شد و در زمان کنونی  ۵۰ درصد پیشرفت دارد.
وی گفت : خیر رشتی با انگیزه جلب رضایت خدا و کاهش خسارات ناشی از آتش  سوزی هزینه ساخت یک ایستگاه آتش نشانی را در رشت قبول کرده است.

شماره خبر 6372 - 2017/07/11
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com