تمام سکه بهار آزادی ۶۵ میلیون ریال

نیم سکه بهار آزادی ۳۲ میلیون ریال

ربع سکه بهار آزادی ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال

هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال