بدون دیدگاه
2020/02/28 - 18:58

برنامه ی هفته ی اول مدرسه تلویزیونی آموزش در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم

از فردا (شنبه) ١٠ اسفند ۹۸ آموزش دروس مقاطع تحصیلی، صبح، مقطع ابتدائی ظهر، مقطع متوسطه اول راهنمایی و بعداز ظهر متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش از شبکه آموزش سیما آغاز می شود. به گزارش خبر راست، از فردا(شنبه) ١٠ اسفند ۹۸ آموزش دروس مقاطع تحصیلی، صبح، مقطع ابتدائی […]

از فردا (شنبه) ١٠ اسفند ۹۸ آموزش دروس مقاطع تحصیلی، صبح، مقطع ابتدائی ظهر، مقطع متوسطه اول راهنمایی و بعداز ظهر متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش از شبکه آموزش سیما آغاز می شود.

به گزارش خبر راست، از فردا(شنبه) ١٠ اسفند ۹۸ آموزش دروس مقاطع تحصیلی، صبح، مقطع ابتدائی ظهر، مقطع متوسطه اول راهنمایی و بعداز ظهر متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش از شبکه آموزش سیما آغاز می شود.

زمان پخش کلاس‌های دانش‌آموزان در شبکه آموزش

هفته اول

شنبه (۱۰ اسفند ۹۸)
۱۰.۳۰ فارسی اول
۱۰.۵۰ علوم سوم
۱۱.۳۰ فارسی پنجم

یک شنبه
۱۰.۳۰ ریاضی دوم
۱۰.۵۰ ریاضی چهارم
۱۱.۳۰ علوم ششم

دوشنبه
۱۰.۳۰ ریاضی اول
۱۰.۵۰ فارسی سوم
۱۱.۳۰ ریاضی پنجم

سه شنبه
۱۰.۳۰ علوم اول
۱۰.۵۰ علوم پنجم
۱۱.۳۰ فارسی ششم

چهارشنبه
۱۰.۳۰ فارسی اول
۱۰.۵۰ ریاضی سوم
۱۱.۳۰ ریاضی ششم

پنج شنبه
۱۰.۳۰ علوم دوم
۱۰.۵۰ فارسی چهارم
۱۱.۳۰ ریاضی پنجم

جمعه
۱۰.۳۰ فارسی دوم
۱۰.۵۰ ریاضی ششم
۱۱.۳۰ علوم چهارم


شماره خبر 57848 - 2020/02/28
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com