بدون دیدگاه
2019/11/10 - 1:09

شما نام ببرید رسانه ها منتشر خواهند کرد!

دلیل عدم شفافیت رسولی و شیرزاد چیست؟

اختصاصی / به گزارش خبرراست، در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای شهر رشت رضا رسولی از وجود برخی شهرداران در سایه درون مجموعه شهرداری رشت خبر داد و در بخشی دیگر فاطمه شیرزاد گفته است: به عنوان یکی از منتخبین مردم رشت می گویم که سوال حق بنده است و باید با خیال راحت […]

اختصاصی / به گزارش خبرراست، در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای شهر رشت رضا رسولی از وجود برخی شهرداران در سایه درون مجموعه شهرداری رشت خبر داد و در بخشی دیگر فاطمه شیرزاد گفته است: به عنوان یکی از منتخبین مردم رشت می گویم که سوال حق بنده است و باید با خیال راحت به بنده پاسخ بدهند و نیاز نیست به این سمت و آن سمت زنگ زده و حوزه های نظارتی را دخالت بدهند. بنده به عنوان نماینده مردم که نسبت به رویه ای که در پیش گرفته پایان داده و خود را بازیچه دست عده ای منفعت طلب نکنید!

حال این سوال پیش می آید که چرا فاطمه شیرزاد و رضا رسولی برخلاف ادعاهای همیشگی خود شفافیت لازم را نداشته و نام این شهرداران در سایه و افراد منفعت طلب مد نظر خود را مطرح نمی کنند؟! آیا این اعضای شورا با اظهاراتی کذب تنها به دنبال تشویش اذهان عمومی بوده و به دنبال زیرسوال بردن جایگاه های نظارتی هستند؟ اگر چنین نیست پس چرا به طور شفاف نامی از این افراد در سایه به میان نمی آید؟

 

اگرچه این دو عضو شورا همانند امیرحسین علوی که در جلسه صد و یازده شورا اظهاراتی مشابه را بیان کرده بود به خوبی می دانند دوران بگم بگم های بی پایه و اساس گذشته است و باید با مردم شفاف صحبت کنند، اما رسانه ها نیز از این اعضای شورا تقاضا دارند به عنوان کسانی که از مردم رای گرفته و حق الناس بر گردن آنان است نام این افراد را بیان کنند تا رسانه ها نیز در راستای رسالت خود این افراد را به مردم معرفی کنند. البته اگر چنین افرادی وجود خارجی داشته باشند!


شماره خبر 51151 - 2019/11/10
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com