بدون دیدگاه
2019/11/08 - 12:19

رئیس شورای شهر رشت؛

برخی با تحریف سخنان من در مورد منزل شهردار باعث تشویش اذهان عمومی شده اند

به گزارش خبرراست ؛رییس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر جایگاه ویژه رسانه در زمینه اطلاع رسانی در حوزه مدیریت شهری اظهار داشت: رسانه بازوی حمایتی و پشتیبان مدیریت شهری در انعکاس مشکلات شهر میباشد و انتظار میرود رسانه های شریف شهر رشت کما فی السابق در مسیر انجام رسالت خود در کنار مجموعه […]

به گزارش خبرراست ؛رییس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر جایگاه ویژه رسانه در زمینه اطلاع رسانی در حوزه مدیریت شهری اظهار داشت: رسانه بازوی حمایتی و پشتیبان مدیریت شهری در انعکاس مشکلات شهر میباشد و انتظار میرود رسانه های شریف شهر رشت کما فی السابق در مسیر انجام رسالت خود در کنار مجموعه شهرداری و مدیریت شهری قرار گیرند.

اسماعیل حاجی پور با بیان این مطلب که متاسفانه در روزهای اخیر برخی با تحریف سخنان من در مورد منزل شهردار باعث تشویش اذهان عمومی شده و شائبه هایی را در این زمینه ایجاد کردند لازم میدانم در این خصوص به مواردی اشاره کنم.

وی افزود: بنا به قانون شهردار مکلف است نیمی از اجاره بهای ماهیانه منزل مسکونی را از محل درآمد شخصی خود پرداخت کند و این در حالیست که منزل کنونی به صورت رهن کامل در اختیار گرفته شده و اجاره بهای ماهیانه ندارد که مبلغ این رهن نیز از محل سپرده شهرداری که هیچ سودی به آن تعلق نمی گرفت تامین گردیده که با نظر شخص شهردار به صورت موقت بوده و به محض بازسازی خانه سازمانی شهرداری، شهردار رشت به منزل مذکور نقل مکان کرده و عینا همه مبلغ رهن بی کم و کاست به حساب شهرداری عودت داده خواهد شد.

لیکن دکتر حاج محمدی بواسطه حسن نیت خود پذیرفته است نیمی از مبلغ رهن کنونی را خود پرداخت کرده و این امر از جانب مجموعه شورای شهر جای تقدیر دارد و نشان دهنده شرافت و حسن نیت شهردار رشت است.

حاجی پور در ادامه ابراز داشت با موقعیت کنونی مجموعه شهرداری و انباشت مطالبات شهر رشت انتظار میرود مسئولین، شهروندان و رسانه ها با ایجاد یک همدلی مسیر را برای بروز اتفاقات خوب برای خادمین خود در مدیریت شهری اعم از شهردار و اعضای شورای شهر مهیا سازند تا بتوان با ترسیم افقی روشن برای شهرمان در مسیر توسعه پایدار گام برداریم.


شماره خبر 51074 - 2019/11/08
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com