مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور گفت: با موافقت هیات وزیران ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث رانندگان تاکسی درون شهری حذف شد.

به گزارش خبر راست، به نقل از فارس، سعید قیصر، درباره حذف و کاهش ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث تاکسی‌های درون شهری اظهار داشت: هیات وزیران درخصوص کاهش حق بیمه شخص ثالث موافقت کردند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ۱۰ درصد حق بیمه اجباری تاکسی‌های درون شهری کاهش یافته است.

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور، گفت: هیات وزیران با پیشنهاد وزارت کشور و تایید شورای عالی بیمه ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث تاکسی‌های درون شهری را کاهش داد.

قیصر ادامه داد: هیات وزیران در جلسه مرداد با پیشنهاد وزارت کشور و تایید شورای عالی بیمه ضمن اصلاح آیین‌نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف افزایش یا تقسیط آن با حذف ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث تاکسی‌های درون شهری موافقت کرده است.

وی ادامه داد: پیش از این شرکت‌های بیمه براساس آیین‌نامه‌های مربوط از تاکسی‌های درون شهری به دلیل بالا بودن ریسک ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث بالاتری اخذ می‌کردند.