به گزارش خبر راست،  منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری  درباره میزان سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها گفت: فرزندان اعضای هیات علمی فقط در دو مورد می‌توانند از امتیاز فرزند عضو هیات علمی استفاده کنند.

وی در ادامه گفت: این افراد فقط در کارشناسی ارشد امتیاز دارد آن هم بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که فرزندان اعضای هیات علمی می‌تواند بعد از قبولی در دانشگاه مربوطه به دانشگاه محل تدریس پدر و مادرشان منتقل شوند و اگر نیاز به تغییر رشته داشته باشند نیز با یک ضریبی که دیده شده تغییر رشته بدهند.

غلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا فرزندان اعضای هیات علمی می‌توانند بدون کنکور در کارشناسی ارشد شرکت کنند گفت: خیر این مسئله صحت ندارد و سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی فقط در همین دو مورد است.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در ادامه افزود: سال ۹۸ از کل اعضای علمی که ۸۰ هزار نفر هستند فقط هزار و ۵۰۰ نفر از سهمیه استفاده کردند که از این میزان ۹۰۰ نفر برای انتقال بوده و ۶۰۰ نفر برای تغییر رشته بوده است.