بدون دیدگاه
2019/06/25 - 13:42

آیا آشوبی جایگزین یوسف زاده خواهد شد؟

پشت پرده اقدامات معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی چیست؟

آیا آشوبی جایگزین یوسف زاده خواهد شد؟

نام دانشگاه علوم پزشکی گیلان به طور حتم یکی از پرتکرارترین اسامی در هفته گذشته در سایت های خبری بوده است که هر روز خبری تاسف بار از اقدامات تعجب برانگیز معاونت توسعه آن منتشر میشود! به گزارش خبر راست، در پی بی تفاوتی محض مسئولین این دانشگاه و متولی امر متاسفانه انباشت مطالبات پیمانکاران […]

نام دانشگاه علوم پزشکی گیلان به طور حتم یکی از پرتکرارترین اسامی در هفته گذشته در سایت های خبری بوده است که هر روز خبری تاسف بار از اقدامات تعجب برانگیز معاونت توسعه آن منتشر میشود!

به گزارش خبر راست، در پی بی تفاوتی محض مسئولین این دانشگاه و متولی امر متاسفانه انباشت مطالبات پیمانکاران به حدی رسید که از یک سو ادامه فعالیت در شرایط طبیعی برای آنها غیرممکن گردید و از سوی دیگر وجدان کاری، حساسیت موضوع قرارداد (تامین غذای بیماران) و حجم بالای اشتغال ایجاد شده در این حوزه مانع از ترک قرار پیمان میشد و با وضع موجود این پیمانکاران بودند که بدون حمایت هیچ نهادی در شرایط نابسامان اقتصادی بار مشکلات را بر دوش کشیده و منتظر انجام تعهدات از سوی دانشگاه علوم پزشکی بودند ولی زهی خیال باطل…

اما معاونت توسعه دانشگاه که مستقیما وظیفه رفع مشکلات در این حوزه جزو امور محوله آن میباشد گویا در سودای دیگری ایام گذرانده و حل مشکلات پیمانکاران برای او اولویتی نداشته و ندارد و عمق برخورد غیر مسئولانه وی شائبه وجود تعمد در پرداخت مطالبات پیمانکاران را ایجاد کرده است گویی جناب معاون قصد دارد با دستان مبارک خود به چشمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان آسیب رسانده و عملکرد این دانشگاه و مدیریت آن را زیر سوال ببرد!!!!
(قابل توجه آقای دکتر یوسف زاده..!)

عدم تمایل به حل مشکل پیمانکاران که مستقیما بر سلامت بیماران بستری در بیمارستانهای استان گیلان مرتبط است یقینا اهمال در انجام وظیفه از سوی دانشگاه محسوب میشود و کارنامه مدیران فعلی این مجموعه را زیر سوال میبرد باید دید این حجم از بی تفاوتی جهت اثبات بی کفایتی رییس دانشگاه علوم پزشکی به مدیران ارشد کشوری با هدف و به طمع و آز کسب کرسی ریاست ایشان از سوی برخی معاونین محترم است یا دلیل دیگری دارد؟؟!؟

قابل توجه است عدم پرداخت دیون دانشگاه به پیمانکاران علاوه بر استمرار حواشی هفته گذشته در زمینه غذای بیماران(کیفیت پایین و تاخیر در زمان وعده غذایی) به بحرانی برای اشتغال هزاران نفر از گیلانیان در استان تبدیل شده است و این اتفاق شوم در شرایطی در حال رقم خوردن است که پیمانکاران جایگزین غیر بومی با مبلغ قرارداد بالاتر از استانهای مجاور قرارداد خود را با علوم پزشکی گیلان منعقد کرده اند و از روزهای گذشته مشغول بکار شده اند که جای بسی تاسف است…

باید دید در سکوت مرگ بار مسئولین استان چه دستان پر قدرنی در پشت پرده بازیگردانی می کنند تا سفره کارگران گیلانی تهی تر از حالا گردد و منابع این استان به نفع غیربومی ها مصادره گردد!؟

گیل ندا


شماره خبر 44344 - 2019/06/25
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com