بدون دیدگاه
2019/01/29 - 13:23

برگزاری “میز خدمت” از سوی شورای اسلامی شهر رشت با حضور رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا

برگزاری "میز خدمت" از سوی شورای اسلامی شهر رشت با حضور رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا

خبر راست/ برگزاری “میز خدمت” از سوی شورای اسلامی شهر رشت با حضور رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا، سرپرست و مدیریت شهرداری در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب  

خبر راست/ برگزاری “میز خدمت” از سوی شورای اسلامی شهر رشت با حضور رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا، سرپرست و مدیریت شهرداری در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب
 

شماره خبر 40524 - 2019/01/29
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com