جواد خیابانی گزارشگر و مجری با سابقه کشورمان در اظهاراتی کم سابقه انتقادات تندی را نسبت به رفتارهای اخیر کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی مطرح کرد.