بدون دیدگاه
2017/05/15 - 11:57

شهردار رشت:

فاصله بین تمرکز، فکر و عمل زیاد نیست/صحبت‌کردن و شعاردادن مغایر با خلاقیت است

شهردار رشت گفت: فاصله بین تمرکز، فکر و عمل زیاد نیست، سعی می‌کنم قوه خلاقیت شما را کم نکنم و همچنان بخش خلاقیت توام با نگاه نوآورانه شما را محفوظ نگهدارم.

شهردار رشت گفت: فاصله بین تمرکز، فکر و عمل زیاد نیست، سعی می‌کنم قوه خلاقیت شما را کم نکنم و همچنان بخش خلاقیت توام با نگاه نوآورانه شما را محفوظ نگهدارم. به گزارش خبر راست، ثابت قدم شهردار رشت در مراسم اختتامیه اولین استارتاپ ویکند نوآوری خوراک ملی در تالار گفتگوی عمارت تاریخی شهرداری رشت خطاب […]

شهردار رشت گفت: فاصله بین تمرکز، فکر و عمل زیاد نیست، سعی می‌کنم قوه خلاقیت شما را کم نکنم و همچنان بخش خلاقیت توام با نگاه نوآورانه شما را محفوظ نگهدارم.

به گزارش خبر راست، ثابت قدم شهردار رشت در مراسم اختتامیه اولین استارتاپ ویکند نوآوری خوراک ملی در تالار گفتگوی عمارت تاریخی شهرداری رشت خطاب به برگزار کنندگان و ایده پردازان حاضر اظهار داشت: به دنبال صحبت در جمعی این چنین خلاق و صمیمی نیستم زیرا به طور کلی اعتقاد دارم صحبت کردن و شعار دادن ، مغایر با خلاقیت است و انسان‌های خلاق به صورت ذاتی، بیشتر تمرکز می کنند تا فکر کنند و بعد عمل کنند.

 ثابت قدم بیان داشت: فاصله بین تمرکز، فکر و عمل زیاد نیست بنابراین سعی می کنم قوه خلاقیت شما را کم نکنم و همچنان بخش خلاقیت توام با نگاه نوآورانه شما را محفوظ نگهدارم.

ثابت قدم با اشاره به ضرورت کاهش فاصله بین تمرکز ، تفکر و ایده یا خلاقیت اظهار داشت: اگر این فاصله ها به لحاظ زبان شناسی و ذهنی و کارکردن هرکس روی خودش، چه در آموزش های رسمی ، چه درآموزش های خانوادگی و درون تربیت ، یعنی چه آموزش چه پرورش، چه در محیط خانه چه در اجتماع، چه در محیط بیرونی آموزش مثل دبستان، دبیرستان و دانشگاه ، کم شود قاعدتاً ما آدم های موفقی می شویم چون موجب افزایش سرعت ما می شود و از شبانه روز که برای همه ی ما ثابت و ۲۴ ساعت است و بیشتر هم نمی شود ، حداکثر استفاده را می کنیم و سپس تولید ثروت بالا می رود.

شهردار رشت تاکید کرد: باقی موضوعات هم زیاد مهم نیست چراکه اصل قضیه این است که شما بتوانید با ایده و زمان، تولید ثروت کنید، بقیه موضوعات زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خودش تامین می‌شود.

ثابت قدم با اشاره به توانایی انسان درکوتاه کردن فاصله بین زمان و اقتصاد اظهار داشت: انسان نباید در مبانی سنتی و مباحثی که خیلی برای جامعه ما جا افتاده نیست ، من جمله بوروکراسی اداری و سنت هایی که خیلی از اوقات دست و پاگیر است و برخی اوقات به واسطه خیلی از مغایرت هایی که عملاً در طول زندگی داریم ، گیر کندکه نگاه ایده پرداز ما تحت الشعاع قرار گیرد.

ثابت قدم با اشاره به سعی در تسریع  امور در شهرداری بیان داشت: برای برون رفت از برنامه ای که  سه تا پنج ساله بوده و سه سال و اندی آن باقیمانده است در حداقل بتوانیم این فاصله را کوتاه کنیم.

ثابت قدم اظهار داشت: در صددیم ایده ها را از محلات سطح شهر بگیریم ، بانک و دسته بندی و استاندارد سازی کنیم و با مجموعه دست اندر کاران دیگر برای آن قابلیت ارائه فراهم کنیم و در ادامه فرایند را به یک ایده خلاقانه قابل اجرا و عمل گرابا یک خروجی محسوس برای ایجاد اشتغال ، چه برای خود چه برای زیر مجموعه هایی که می توانیم ایجاد نماییم ، مبدل کنیم و سپس سایر مراکز تولیدی یا تفکری مرتبط ،  با ایده خلاقانه شما در عمل برند سازی دچار تعالی و رقابت پذیری گردد و از مقیاس های محلی، ملی و حتی سطوح دیگر عبور نماید و جهانی بشود.

 ثابت قدم وجود حوزه خوراک را به عنوان یک ایده در شهر رشت برشمرد و بیان داشت: قابلیت تاریخی این مکان واین فضای جغرافیایی مستلزم طی فرآیند استاندارد سازی در هر زیرشاخه آن است و علیرغم اینکه ، کاری خارج از حیطه وظایف شهرداری بود ، برای آنکه مشارکت شهروندی را افزایش دهیم و اشتغال را ازدل هویت و توانمندی این موضوع درگیلان و رشت هست، ایجاد کنیم، وارد شدیم، چراکه اگر شهروند رشتی اشتغال داشته باشد مامی توانیم درصورت افزایش درآمدتان، سهم شهروندی را مطالبه کنیم،اتفاقی که در حال حاضر روی نمی دهد یعنی افراد بیکار زیاد هستند، افراد ایده دار بیکار زیاد هستند وافراد ایده دار بیکار کم درآمد هم زیاد هستند.

ثابت قدم بااشاره به حل این سه مشکل مذکور برای دنبال کردن مطالبه سهم شهرداری، از همه مردم، اظهار داشت: شما می‌توانید دراین امتداد، خودتان شهر رااداره کنید ولزومی به مداخله نهادهای دولتی نیست و در بهترین حالت و در حقیقت، برای اینکه درآمد شهر و شهروند زیاد بشود ومردم خودشان برای خود انجام بدهند،بایداداره هر محله وهر حوزه تخصصی دیگری،بامشارکت شهروندان انجام شود.

ثابت قدم برنامه توسعه شهرداری در راستای توسعه‌ استان گیلان وشهر رشت رابر محوریت گردشگری خلاق و باتمرکز ویژه روی بحث های هویتی تاریخی به ویژه بحث مربوط به خوراک برشمرد وبیان داشت: این برنامه توسط متخصصین کشوری وبخشی از آن متخصصان خارج از کشوردرحال تدوین است تابتوانیم برندسازی شهررشت را به سمت اعتماد محلی و درنهایت ،توانمندی های شما و آن بحث های هویتی و این فرهنگ که در آقایان و به ویژه خانم ها درحوزه خوراک منعکس شده است را درقالب یک پروژه بنام از مزرعه تاسفره هدایت کنیم که درزیر شاخه های آن بحث ثبت غذا و دیگر مباحث درحوزه فناوری، ایجاد صنایع تبدیلی، بحث کشاورزی و … که همه به جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و عوارض بسیار دیگری که عملاً فکر می کنیم شهررشت دارد، منتج می‌شود .


شماره خبر 3684 - 2017/05/15
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com