بدون دیدگاه
2018/10/23 - 0:38

مصاحبه خبرراست با ۵ عضو شورای شهر رشت

بدلیل آبستراکسیون و عدم امضای صورتجلسه توسط اعضای شورای شهر رشت تمامی مصوبات باطل شد/شهرداری رشت بدون شهردار و سرپرست اداره خواهد شد

 اختصاصی خبرراست/ مصاحبه خبر راست با ۵ عضو شورای شهر رشت در خصوص مصوبات جلسه ای که با آبستراکسیون به پایان رسید  خبرنگار خبرراست: جلسه شصتم شورای اسلامی شهر رشت با ترک جلسه توسط سه عضو شورا آقایان رضا رسولی و بهراد ذاکری و خانم فاطمه شیرزاد و عدم حضور عاقل منش نیمه تمام رها […]

 اختصاصی خبرراست/ مصاحبه خبر راست با ۵ عضو شورای شهر رشت در خصوص مصوبات جلسه ای که با آبستراکسیون به پایان رسید 

خبرنگار خبرراست: جلسه شصتم شورای اسلامی شهر رشت با ترک جلسه توسط سه عضو شورا آقایان رضا رسولی و بهراد ذاکری و خانم فاطمه شیرزاد و عدم حضور عاقل منش نیمه تمام رها شد و با اعلام آقای امیر حسین علوی این جلسه آبستراکسیون شد 

با توجه به اینکه مصوبات شورا میبایست توسط اعضا امضا گردد اکنون با شرایط بوجود آمده سرنوشت این مصوبات چه خواهد بود؟و آیا با توجه به عدم امضا ، این مصوبات دارای رسمیت خواهند بود؟

فرهام زاهد: قطعا دوباره باید مصوبات مطرح گردد و جلسه امروز با خروج اعضا و نا تمام ماندنش رسمی نخواهد بود و همچنین تمام مصوباتی که در صحن شورا مورد رای گیری قرارگرفته دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد و بنده صورتجلسه را امضا نخواهم کرد و مصوبه ای که امضا نشود برای تایید به فرمانداری نخواهد رفت

احمد رمضانپور: قانون در این رابطه سکوت کرده است ولی اگر قرار بر این است که این مصوبات به امضای اعضای حاضر نرسد قطعا ضمانت اجرایی و قانونی نخواهد داشت چون همه مصوبات بایستی پس از تایید فرمانداری اجرا بشود و فرمانداری اگر تایید نمود اجرا میشود ولی اگر ایراد گرفت برای اصلاح به شورا بازگردانده میشود و اگر شورا به نظر خودش باقی ماند در هیئت حل اختلاف بررسی میگردد اما چون جلسه امروز به اتمام نرسید و عملا آقای رییس شورا آبستراکسیون را تایید نمود و چون این صورتجلسه امضا نشده به فرمانداری هم نخواهد رفت و قانونی نیست

محمد حسن علیپور:خیر بدلیل اینکه جلسه نیمه تمام ماند اجرای مصوبات آن نیز قانونی نیست و بنده امضا را تایید نمیکنم و آقای بهارمست نیز از فردا سرپرست شهرداری نیستند

اسماعیل حاجی پور:با خروج برخی اعضا جلسه آبستراکسیون شده و هیچ مصوبه ای مورد تایید نیست زیرا به امضا اعضا نرسیده است و ارزش قانونی ندارد

حامد عبدالهی: خیر متاسفانه برخی دوستان ما در شورا شعار شفاف سازی میدهند اما در عمل ما چیزی غیر از این را مشاهده میکنیم در خصوص مصوبات جلسه امروز ، بدلیل خروج برخی اعضا جلسه از رسمیت افتاد و مصوبات آن از جمله سرپرستی آقای بهارمست رسمیت نخواهد داشت و سرپرستی ایشان وجاهت قانونی ندارد زیرا صورتجلسه توسط اعضا امضا نگردیده و مدت سه ماهه سرپرستی ایشان تمام شده است

خبرراست


شماره خبر 35274 - 2018/10/23
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com