بدون دیدگاه
2018/10/12 - 13:01

سحرخیزتر باش تا کامروا شوی

اختصاصی خبرراست؛ بزرگهمر هر روز صبح زود خدمت پادشاه انوشیروان میرفت و روبروی انوشیروان می ایستاد و میگفت “سحرخیز باش تا کامروا شوی” انوشیروان به سردارش گفت نیمه شب بیدار شود و زمانی که بزرگمهر می آید سر راه لباسش را از تن خارج کنند و به او حمله کنند ، بزرگمهر برهنه نزد پادشاه آمد […]

اختصاصی خبرراست؛ بزرگهمر هر روز صبح زود خدمت پادشاه انوشیروان میرفت و روبروی انوشیروان می ایستاد و میگفت “سحرخیز باش تا کامروا شوی” انوشیروان به سردارش گفت نیمه شب بیدار شود و زمانی که بزرگمهر می آید سر راه لباسش را از تن خارج کنند و به او حمله کنند ، بزرگمهر برهنه نزد پادشاه آمد و انوشیروان خندید و گفت مگر هر روز نمی گفتی سحرخیز باش تا کامروا باشی؟ بزرگمهر گفت امشب سردارانت زودتر از من بیدار شدند و کامروا شدند اگر من زودتر بیدار میشدم کامرواتر بودم

این داستان در مورد مسایل سیاسی نیز کاربرد دارد بعنوان نمونه چندی پیش خواندیم که آقای احمد رمضانپور عضو شورای اسلامی شهر رشت در خصوص انتخاب شهردار زمانی که عده ای از جوانان سعی داشتند با ایجاد هیاهو در رسانه روند انتخاب شهردار را مختل کنند و گزینه دیگری را به ایشان تحمیل نمایند  گفت دوستان دیر اعلام کردند و ما تصمیم مان در خصوص شهردار گرفته ایم.

در واقع به همین موضوع اشاره داشت که درست است شما سحرخیز هستید و کامروا اما او سحرخیزتر بود و در واقع او کامرواتر شد

خبرراست


شماره خبر 34428 - 2018/10/12
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com