بدون دیدگاه
2018/09/27 - 9:30

5 مهر 1397

صفحه اول روزنامه های ۵شنبه

صفحه اول روزنامه های 5شنبه 5 مهر 1397

خبر راست/ تغییرات ناگهانی و افزایش شدید و بی رویه در قیمت ارز و سکه و نقش دلالان و فضای مجازی در آن، بازتاب سخنان رئیس جمهور در نیویورک و بررسی لوایح مربوط به اف ای تی اف از موضوعات مهم مطبوعات امروز است.

خبر راست/ تغییرات ناگهانی و افزایش شدید و بی رویه در قیمت ارز و سکه و نقش دلالان و فضای مجازی در آن، بازتاب سخنان رئیس جمهور در نیویورک و بررسی لوایح مربوط به اف ای تی اف از موضوعات مهم مطبوعات امروز است.


شماره خبر 33116 - 2018/09/27
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com