بدون دیدگاه
2018/09/03 - 19:00

گشت مشترک تعزیرات حکومتی و صمت استان گیلان

محکومیت قطعی شرکت آزاد راه قزوین–رشت به دلیل دریافت عوارض مازاد بر تعرفه قانونی

مسئول روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت قطعی شرکت آزاد راه قزوین – رشت از سوی این اداره کل خبر داد.

مسئول روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت قطعی شرکت آزاد راه قزوین – رشت از سوی این اداره کل خبر داد. خبر راست/ حقانی مسئول روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با میزان، از تشکیل پرونده تخلف گرانفروشی شرکت آزاده راه قزوین – رشت به دلیل دریافت عوارض مازاد بر تعرفه قانونی […]

مسئول روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت قطعی شرکت آزاد راه قزوین – رشت از سوی این اداره کل خبر داد.

خبر راست/ حقانی مسئول روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با میزان، از تشکیل پرونده تخلف گرانفروشی شرکت آزاده راه قزوین – رشت به دلیل دریافت عوارض مازاد بر تعرفه قانونی برای تردد خودرو‌های عبوری از بزرگراه (طبق تراکنش‌های موجود) خبر داد.

وی گفت: طبق گزارش‌های متعدد مردمی و تنظیم گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، مبنی بر تخلف گرانفروشی شرکت آزاد راه قزوین – رشت، به دلیل وجود اقامتگاه قانونی شرکت در شهر تهران مرجع صالح رسیدگی تعزیرات تهران بوده است و لذا پرونده تخلف شرکت مذکور برای رسیدگی به تعزیرات استان تهران ارسال شد.

مسئول روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: از سوی شعبه ۷ تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان تهران پس از رسیدگی و احراز تخلف شرکت مذکور به اتهام گرانفروشی، به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۴۰۸ میلیون و ۳۰ هزار ریال در حق صندوق دولت محکوم شد که رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.


شماره خبر 30928 - 2018/09/03
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com