بدون دیدگاه
2018/08/06 - 12:17

عضو فراکسیون زنان مجلس:

طرح سربازی دختران از طرف فراکسیون زنان مطرح نشده/شاید برخی آقایان به دنبال این طرح هستند!

طرح سربازی دختران

یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت که طرح سربازی دختران از طرف این فراکسیون مطرح نشده است. به گزارش خبر راست، سیده فاطمه ذوالقدر ، اظهار کرد: هیچ کدام از اعضای فراکسیون زنان به دنبال طرح سربازی دختران نبوده و طراحی و پیگیری این طرح هم از سوی فراکسیون زنان انجام نشده است. […]

یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت که طرح سربازی دختران از طرف این فراکسیون مطرح نشده است.

به گزارش خبر راست، سیده فاطمه ذوالقدر ، اظهار کرد: هیچ کدام از اعضای فراکسیون زنان به دنبال طرح سربازی دختران نبوده و طراحی و پیگیری این طرح هم از سوی فراکسیون زنان انجام نشده است.
وی افزود: شاید برخی آقایان به دنبال این طرح هستند، اما فراکسیون زنان پیگیر آن نبوده و درباره آن نیز اظهارنظر فراکسیونی نداشته‌ایم.

شماره خبر 28569 - 2018/08/06
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com