بدون دیدگاه
2018/08/05 - 9:30

14 مرداد 97؛

صفحه اول روزنامه های یکشنبه

صفحه اول روزنامه های یکشنبه 14 مرداد 97

خبر راست/ مطبوعات امروز به موضوع سوال از رئیس جمهور، استیضاح علی ربیعی وزیر کار،رفاه و تعاون و نیز مسائل مربوط به نرخ ارز و طلا در بازار پرداخته اند. تحلیل اظهارات اخیر ترامپ نیز هنوز در روزنامه ها جریان دارد.

خبر راست/ مطبوعات امروز به موضوع سوال از رئیس جمهور، استیضاح علی ربیعی وزیر کار،رفاه و تعاون و نیز مسائل مربوط به نرخ ارز و طلا در بازار پرداخته اند. تحلیل اظهارات اخیر ترامپ نیز هنوز در روزنامه ها جریان دارد.


شماره خبر 28448 - 2018/08/05
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com