بدون دیدگاه
2018/06/21 - 15:32

ابتکار با انتشار عکسی نوشت:

دیشب بین دو نیمه، نه کسی فحش داد؛ نه کسی به خانم‌ها چپ نگاه کرد و نه فسادی ایجاد شد…

خبر راست/ معصومه ابتکار با انتشار این عکس در کانال تلگرامی خود نوشت: دیشب بین دو نیمه، زن و مرد تو ورزشگاه آزادی نماز خوندن. نه کسی فحش داد؛ نه کسی به خانم‌ها چپ نگاه کرد و نه فسادی ایجاد شد…  

خبر راست/ معصومه ابتکار با انتشار این عکس در کانال تلگرامی خود نوشت: دیشب بین دو نیمه، زن و مرد تو ورزشگاه آزادی نماز خوندن. نه کسی فحش داد؛ نه کسی به خانم‌ها چپ نگاه کرد و نه فسادی ایجاد شد…

ابتکار با انتشار عکسی نوشت: دیشب بین دو نیمه، نه کسی فحش داد؛ نه کسی به خانم‌ها چپ نگاه کرد و نه فسادی ایجاد شد...

 


شماره خبر 25179 - 2018/06/21
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com