بدون دیدگاه
2017/04/25 - 12:15

پسر ۱۶ ساله هخامنشی؛ جوان‌ترین مرد نمکی ایران

پسر ۱۶ ساله هخامنشی؛ جوان‌ترین مرد نمکی ایران

به گزارش خبر راست، سالم‌ترین مرد نمکی مومیایی تاریخی کشف شده در ایران متعلق به یک پسر هخامنشی ۱۶ ساله است که لباس کاملی به تن دارد و در موزه مردان نمکی زنجان نگهداری می‌شود. در موزه مردان نمکی زنجان سه پیکر از مومیایی‌های کشف شده در معدن نمک چهرآباد نگهداری می‌شود. راز سالم ماندن […]

به گزارش خبر راست، سالم‌ترین مرد نمکی مومیایی تاریخی کشف شده در ایران متعلق به یک پسر هخامنشی ۱۶ ساله است که لباس کاملی به تن دارد و در موزه مردان نمکی زنجان نگهداری می‌شود.
در موزه مردان نمکی زنجان سه پیکر از مومیایی‌های کشف شده در معدن نمک چهرآباد نگهداری می‌شود. راز سالم ماندن این مومیایی‌ها نمک است که به طور طبیعی مانع از فساد پیکرهایشان شده. مردان نمکی موزه، قربانیان ریزش معدن نمک بوده‌اند.

 


شماره خبر 2491 - 2017/04/25
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com