بدون دیدگاه
2018/06/03 - 12:00

متلک سنگین یک روزنامه به ۱۸ نماینده مجلس!

عدم نطق ۱۸ نماینده مجلس دهم، سوژه ستون طنز روزنامه شهروند شده است.

خبر راست/ عدم نطق ۱۸ نماینده مجلس دهم، سوژه ستون طنز روزنامه شهروند شده است.

خبر راست/ عدم نطق ۱۸ نماینده مجلس دهم، سوژه ستون طنز روزنامه شهروند شده است.

شماره خبر 24160 - 2018/06/03
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com