بدون دیدگاه
2018/05/27 - 10:43

معاون سیاسی ،اجتماعی فرماندار رشت در جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان اظهار داشت:

باید با حاکم کردن فضای دیالوگ در دانشگاهها ، به مطالبات دانشجویان پاسخ داد

کمیسیون دانشجویی شهرستان به ریاست علیرضا انصاری معاون سیاسی ،اجتماعی فرماندار و با حضور رؤسای دانشگاهی در دفتر کار وی برگزار شد. به گزارش خبر راست، علیرضا انصاری معاون سیاسی ،اجتماعی فرماندار در این جلسه از دانشگاه بعنوان یک مرکز علمی، کانون آگاهی بخش و میزان الحراره جامعه نام برد.  وی افزود: ایفای نقش دانشگاه […]

کمیسیون دانشجویی شهرستان به ریاست علیرضا انصاری معاون سیاسی ،اجتماعی فرماندار و با حضور رؤسای دانشگاهی در دفتر کار وی برگزار شد.

به گزارش خبر راست، علیرضا انصاری معاون سیاسی ،اجتماعی فرماندار در این جلسه از دانشگاه بعنوان یک مرکز علمی، کانون آگاهی بخش و میزان الحراره جامعه نام برد.

 وی افزود: ایفای نقش دانشگاه مستلزم برخورداری از دانشجویانی آگاه ، متعهد و توانمند است بنابراین اولین و ضروری ترین برنامه های دانشگاهها علاوه بر برنامه های روزانه و آموزش پیش بینی شد ه اجرای برنامه هایست که مهارت زندگی ، بینش سیاسی ، تعهد اجتماعی و کار آمدی دانشجو را ارتقا دهد.

  انصاری: با تاکید بر گفتگو برای پر کردن شکاف و بین النسلی افزود: باید با حاکم کردن فضای دیالوگ در دانشگاهها به مطالبات دانشجویان پاسخ مناسب داد


شماره خبر 23804 - 2018/05/27
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com