بدون دیدگاه
2018/05/16 - 12:52

شنیده ها؛

بازداشت یکی از شهرداران سابق رشت

شنیده ها حکایت از بازداشت یکی از شهرداران سابق رشت به اتهامات مالی دارد.

شنیده ها از بازداشت یکی از شهرداران سابق رشت حکایت دارد. اختصاصی خبر راست، شنیده ها حکایت از بازداشت یکی از شهرداران سابق رشت به اتهامات مالی دارد. اخبار تکمیلی در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

شنیده ها از بازداشت یکی از شهرداران سابق رشت حکایت دارد.

اختصاصی خبر راست، شنیده ها حکایت از بازداشت یکی از شهرداران سابق رشت به اتهامات مالی دارد.

اخبار تکمیلی در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.


شماره خبر 23348 - 2018/05/16
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com