بدون دیدگاه
2018/04/29 - 20:02

طی احکام جداگانه؛

انتصابات جدید در شهرداری رشت

انتصابات جدید در شهرداری رشت

به گزارش خبر راست، طی احکام جداگانه ای زینب فلک دوست به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و توسعه امور ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و حمید آزمون به عنوان مشاور معاونت خدمات شهری شهرداری رشت منصوب شدند.

به گزارش خبر راست، طی احکام جداگانه ای زینب فلک دوست به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و توسعه امور ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و حمید آزمون به عنوان مشاور معاونت خدمات شهری شهرداری رشت منصوب شدند.


شماره خبر 22581 - 2018/04/29
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com