بدون دیدگاه
2018/04/26 - 10:00

بعد از بسته شدن مرکز کودکان «اتیسم» در رشت؛

آیا با مدیرکل بهزیستی گیلان هم برخورد می شود؟

با دستور سازمان بهزیستی کشور فعالیت مرکز کودکان زیر ۱۴ساله اتیسم در شهرستان رشت با نام «سرای مهربانی»! متوقف شد.

با دستور سازمان بهزیستی کشور فعالیت مرکز کودکان زیر ۱۴ساله اتیسم در شهرستان رشت با نام «سرای مهربانی»! متوقف شد. به گزارش خبر راست، سرانجام با دستور سازمان بهزیستی کشور فعالیت مرکز کودکان زیر ۱۴ساله اتیسم در شهرستان رشت با نام «سرای مهربانی»! متوقف شد. این در حالی است که ظاهرا بهزیستی گیلان نسبت به ادامه […]

با دستور سازمان بهزیستی کشور فعالیت مرکز کودکان زیر ۱۴ساله اتیسم در شهرستان رشت با نام «سرای مهربانی»! متوقف شد.

به گزارش خبر راست، سرانجام با دستور سازمان بهزیستی کشور فعالیت مرکز کودکان زیر ۱۴ساله اتیسم در شهرستان رشت با نام «سرای مهربانی»! متوقف شد. این در حالی است که ظاهرا بهزیستی گیلان نسبت به ادامه فعالیت این مرکز پیگیری داشت! آن هم در حالی که به جزء آن فیلم که گفته می شود مربوط به خرداد سال گذشته است مشاهدات دیگری از تخلفات نیز گزارش شده است.

آن چه در مورد این مرکز بیش از همه خودش را نشان می دهد عدم مسئولیت پذیری بود که مسئولین بهزیستی گیلان نسبت به آن بی توجه بودند و اگر انتشار فیلم در شبکه های اجتماعی نیز نبود شاید هرگز در مورد برخورد با این مساله اطلاع رسانی لازم نمی شد. بعد از انتشار این فیلم یکی از مدیران بهزیستی گیلان گفت: هدف رسانه‌های بیگانه و صدای آمریکا که با جمهوری اسلامی ایران عناد دارند از پخش این فیلم‌ها از بین بردن خدمات جمهوری اسلامی ایران به معلولان است.» ایشان به این سوال پاسخ نداد اگر رسانه های داخلی فیلم را منتشر می کنند هدفشان چیست؟ مشخص نیست که مدیران بهزیستی گیلان تا کی می خواهند با چسپاندن خود و هزینه کردن از نظام از خود رفع مسئولیت کنند و از هرگونه انتقاد بگریزند و به این بسنده کنند که اگر اطلاع رسانی شود دشمنان سوء استفاده می کنند!
دو کارمندی که از این مرکز اخراج شدند بهمن سال ۹۶ حکم اخراج خودشان را دریافت کرده اند که یکی از آن ها خواهر مسئول همین مرکز است که خیلی خوب است توضیح داده شود آیا صلاحیت لازم برای مراقبت از کودکان را داشته است یا به واسطه نسبت خانودگی با مدیر مرکز کار می کرده است؟ ایا اتفاقات تلخ همچون کتک زدن کودکان ، شائبه خوراندن قرص «زولپیدوم»، تنبیه با گزنه و ترکه انار و در نهایت کبودی دست پسری که پزشکی قانونی عمدی بودن آن را تایید کرده نشان از این نمی دهد که بهزیستی گیلان در قبال این کودکان کم کاری کرده و ضعف نظارت و مدیرت مدیرکل بهزیستی گیلان در این ماجرا محسوس نیست؟ این که گفته می شود کودکان بالای چهارده سال نیز در این مرکز بودند و یارانه آن ها به مرکز پرداخت می شد نیز در همین محدوده نباید ارزیابی شود؟
بهزیستی کشور توانست در اولین گام با متوقف کردن این مرکز با جبران ضعف مدیریت مدیرکل گیلان کمی از احساس نگرانی ها بکاهد، اما باید توجه داشت که تعطیلی مرکز نباید پاک کردن یک صورت مساله باشد. به جزء پیگیری برای ایجاد فضایی مناسب برای کودکان اتیسمی اگر کسی در این قضیه عدم مسئولیت پذیری و یا تخلفی داشته است باید نسبت به آن برخورد لازم صورت گیرد. این فرد می تواند مدیر مرکز باشد یا مدیرکل بهزیستی گیلان !

گیلخبر


شماره خبر 22338 - 2018/04/26
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com