بدون دیدگاه
2017/04/17 - 13:47

سه عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در جمع دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند

سه عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در جمع دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند

به گزارش خبر راست، براساس اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI ) که هر دو ماه یکبار براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می شود دکتر فرهاد شیرینی استاد گروه شیمی دانشگاه گیلان، دکتر جعفر بی آزار استاد گروه ریاضی کاربردی و دکتر رضا انصاری دانشیار گروه مکانیک در لیست […]

به گزارش خبر راست، براساس اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI ) که هر دو ماه یکبار براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می شود دکتر فرهاد شیرینی استاد گروه شیمی دانشگاه گیلان، دکتر جعفر بی آزار استاد گروه ریاضی کاربردی و دکتر رضا انصاری دانشیار گروه مکانیک در لیست یک درصد دانشمندان برتر و نخبگان علمی جهان قرار گرفته‌اند.

معیار انتخاب دانشمندان برتر ، تعداد استنادهای صورت‌گرفته به تولیدات علمی آن‌ها در رشته‌ و حوزه‌های موضوعی بیست و دوگانه مورد ارزیابی این پایگاه است. بر همین اساس پژوهشگرانی که براساس مقالات چاپ‌شده خود، بالاترین استناد را داشته‌اند، مرتب‌سازی و سپس یک درصد برتر آن‌ها، در حوزه‌های مختلف انتخاب و معرفی می‌شوند. سپس این محققان براساس تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب سازی می شوند و یک درصد برتر از هر رشته به عنوان دانشمندان برتر انتخاب می شوند.


شماره خبر 1901 - 2017/04/17
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com