بدون دیدگاه
2018/02/08 - 9:53

با حضور موسسین اصلی شرکت؛

جلسه هفتگی موسسان شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت

ظهر روز چهارشنبه 18 بهمن ماه موسسین اصلی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت با برگزاری جلسه ای در سالن تدبیر اداره کل تعاون نسبت به بررسی آخرین گزارشات مربوط به عضو گیری

ظهر روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه موسسین اصلی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت با برگزاری جلسه ای در سالن تدبیر اداره کل تعاون نسبت به بررسی آخرین گزارشات مربوط به عضو گیری و تشکیل این شرکت پرداخته و در زمینه چگونگی ادامه روند عضو گیری هماهنگی های لازم را انجام دادند . اختصاصی […]

ظهر روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه موسسین اصلی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت با برگزاری جلسه ای در سالن تدبیر اداره کل تعاون نسبت به بررسی آخرین گزارشات مربوط به عضو گیری و تشکیل این شرکت پرداخته و در زمینه چگونگی ادامه روند عضو گیری هماهنگی های لازم را انجام دادند .

اختصاصی خبر راست/ بر اساس گزارشات اعلامی در این جلسه از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۶ ۶۳۸ نفر با مشخصات کامل عضو این شرکت شده بودند و حدودا ۳۶۹ نفر نیز بدون هر گونه مشخصاتی نسبت به واریز حق السهم خود اقدام نموده بودند .
از تاریخ ۲۰ آذر ماه تا به امروز ۱۸ بهمن ماه به مدت دو ماه با استقرار موسسین جدید این آمار به ۲۳۰۰ نفر رسیده و آمار مفقودین نیز ۴۰ نفر افزایش یافته و به ۴۰۹ نفر رسیده است .
امار نفرات تعهدی توسط ۴۵ نفر از معتمدین شهر که تا تاریخ آخر بهمن ماه نسبت به واریز سهام اقدام خواهند نمود ۲۷۶۰ نفر و آمار مددجویان بهزیستی که از سوی اداره کل بهزیستی وارد این شرکت بزرگ خواهند شد ۶۰۰ نفر اعلام شده است . اگر متعهدین محترم بتوانند موفق به انجام تعهدات خود شوند سهامداران این شرکت از سقف ۴۶۰۰ نفر گذر نموده و به ۵۶۶۰ نفر خواهد رسد که البته ۴۶۰۰ نفر در مرحله اول و بقیه برای مرحله دوم عضو این شرکت خواهند شد .
بر اساس دستور این جلسه و هماهنگی های انجام شده با اداره کل تعاون و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان رشت ، ۳۰ نفر از معتمدینی که بیشترین تلاش و عضو گیری را در این مدت برای تشکیل این شرکت بزرگ و ملی به انجام رسانیده اند به عنوان موسسین جدید معرفی شده و از اداره تعاون رشت ابلاغ دریافت می نمایند .
جلسه با تقسیم کار هفته آینده برای پیگیری برگزاری جلسات معرفی شرکت در دهداری های منطقه خشکبیجار در منطقه آزاد انزلی و روستاهای میشامندان و بیجار بنه و دفتر شرکت سهام عدالت و همچنین برنامه ریزی ساخت تیزر سینمایی معرفی شرکت توسعه و عمران شهرستان رشت به پایان رسید.
جلسات هفتگی موسسان تا تشکیل و انجام مراحل قانونی ثبت به پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان رشت جناب آقای احمدی هر هفته با اعلام قبلی برگزار میگردد .


شماره خبر 17286 - 2018/02/08
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com