بدون دیدگاه
2017/04/15 - 10:41

در آخرین روز ثبت نام

وزیر کشاورزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

صادق خلیلیان وزیر کشاورزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

به گزارش خبر راست، صادق خلیلیان وزیر کشاورزی احمدی نژاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه در شرایط اقتصادی نامطلوبی هستیم به دلیل سمت اجرایی که داشتم به این نتیجه رسیدم که در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنم. خلیلیان متولد سال ۱۳۳۸ و دارای دکترای اقتصاد کشاورزی است.   ایسنا

به گزارش خبر راست، صادق خلیلیان وزیر کشاورزی احمدی نژاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه در شرایط اقتصادی نامطلوبی هستیم به دلیل سمت اجرایی که داشتم به این نتیجه رسیدم که در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنم.

خلیلیان متولد سال ۱۳۳۸ و دارای دکترای اقتصاد کشاورزی است.

 

ایسنا


شماره خبر 1687 - 2017/04/15
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com