بدون دیدگاه
2017/03/03 - 0:44

روانی خواندن ترامپ، توهین به بسیاری از بیماران روانی است!

خبرراست؛ پروفسور «آلن فرانسیس»، روانشناس مشهور غربی در نامه به نیویورک‌تایمز: روانی خواندن ترامپ، توهین به بسیاری از بیماران روانی است!

خبرراست؛ پروفسور «آلن فرانسیس»، روانشناس مشهور غربی در نامه به نیویورک‌تایمز: روانی خواندن ترامپ، توهین به بسیاری از بیماران روانی است!


شماره خبر 165 - 2017/03/03
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com