بدون دیدگاه
2017/11/05 - 14:24

رییس دانشگاه گیلان؛

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با سه رشته جدید دکتری در دانشگاه گیلان

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد سه رشته جدید دکتری در دانشگاه گیلان شامل مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات، روانشناسی و مدیریت بازرگانی موافقت کرده است.

رییس دانشگاه گیلان از موافقت شورای گسترش آموزش عالی با سه رشته جدید دکتری در دانشگاه گیلان خبر داد. به گزارش خبر راست، سید احمد رضی افزود: شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد سه رشته جدید دکتری در دانشگاه گیلان شامل مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات، روانشناسی و مدیریت بازرگانی موافقت کرده است. بر […]

رییس دانشگاه گیلان از موافقت شورای گسترش آموزش عالی با سه رشته جدید دکتری در دانشگاه گیلان خبر داد.

به گزارش خبر راست، سید احمد رضی افزود: شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد سه رشته جدید دکتری در دانشگاه گیلان شامل مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات، روانشناسی و مدیریت بازرگانی موافقت کرده است.
بر اساس آخرین آمار دریافتی، در زمان حاضر بیش از ۱۶ هزار دانشجو در دانشگاه گیلان در رشته های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند، این دانشگاه دارای بیش از ۵۶۰ عضو هیات علمی است.
دانشگاه گیلان به عنوان دانشگاهی جامع و بزرگترین دانشگاه شمال کشور، دارای ۹ دانشکده شامل ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه ، علوم کشاورزی، فنی، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، منابع طبیعی، هنر و معماری، علوم ریاضی و دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان است.
دانشگاه گیلان دارای پژوهشکده گیلان شناسی، مرکز آموزش های الکترونیکی( مجازی) و یک پردیس دانشگاهی است.


شماره خبر 12094 - 2017/11/05
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com