بدون دیدگاه
2017/04/03 - 11:11

وزارت امور اقتصادی و دارایی

از سرگیری همکاری با موسسات مالی بین المللی

موسسات بین المللی-از سرگیری همکاری با موسسات مالی بین المللی

به گزارش خبرراست، سعید خانی اوشانی، مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد، گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی در طول چند سال گذشته و به خصوص در فضای پسابرجام، اقداماتی را برای از سرگیری همکاری با نهادهای مالی بین المللی انجام دادند که البته همه این اقدامات در سایه […]

به گزارش خبرراست، سعید خانی اوشانی، مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد، گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی در طول چند سال گذشته و به خصوص در فضای پسابرجام، اقداماتی را برای از سرگیری همکاری با نهادهای مالی بین المللی انجام دادند که البته همه این اقدامات در سایه برجام میسر شده بود. از این نظر، این اقدامات را باید در ۲ حوزه می‌توان برشمرد؛ نخست، از سرگیری همکاری‌ها با موسسات مالی بین المللی که از قبل در آنها عضو بودیم و همکاری ما با آنها بواسطه تحریم‌ها مسدود شده بود.

وی افزود: پس از برجام و بواسطه اقدامات انجام شده، اینک قادر به از سرگیری همکاری‌های خود با این موسسات یا افزایش سرمایه خود در آنها هستیم و می‌توانیم بر میزان مشارکت خود نیز بیفزاییم. در حوزه دیگر، به دنبال تلاش‌های انجام شده جمهوری اسلامی در فضای پسابرجام به عضویت موسساتی که در آنها عضو نبود، درآمده و اینک نیز فرآیند عضویت در برخی دیگر از این موسسات در حال پیگیری و پیشرفت است.

خانی گفت: در حوزه نخست باید به بانک جهانی اشاره کرد. ایران از حدود ۶۰ سال پیش در این بانک عضو بوده که در دوره تحریم‌ها این همکاری قطع شد، در واقع از یک سو با محدودیت‌های بانکی و از سوی دیگر با ممانعت برخی کشورها روبرو بودیم. پس از برجام و بواسطه تلاش‌های دولت، بانک جهانی به دنبال سیاست‌های دولت یازدهم به تدریج اعلام کرد که با ایران همکاری می‌کند.

وی تصریح کرد: در حوزه دوم، باید از عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا نام برد. زمانی که ۳ سال پیش یعنی پیش از برجام، برای عضویت در این بانک مذاکره می‌کردیم، با این مشکل روبرو می‌شدیم که حتی در صورت عضویت، بواسطه محدودیت‌های ناشی از نظام تحریم‌ها نمی‌توانستیم از مزایای این عضویت استفاده کنیم چرا که سیستم بانکی ما مسدود بود؛ اما پس از برجام، این بهانه وجود نداشت و جمهوری اسلامی اینک عضو، سهامدار و عضو موسس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: خود این موسسات می‌توانند به طور مستقیم به جمهوری اسلامی منابع مالی پرداخت کنند. بانک جهانی می‌تواند به تدریج به دنبال شناسایی و معرفی پروژه‌ها، منابع مالی اعطا کند. از سوی دیگر، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا در اوایل اسفند ۱۳۹۵ اولین پروژه‌های ایران را شناسایی کرده و درصدد تامین مالی پروژه‌های مهم در چندین شهر بزرگ کشور برآمده است. بنابراین، نخست آنکه خود این موسسات می‌توانند به طور مستقیم برای اجرای طرح‌های عمرانی، زیربنایی و زیرساختی، منابع مالی اختصاص دهند و دوم آنکه وقتی موسسات خارجی وارد این عرصه در داخل کشور شوند، اعتماد و اعتبار خاصی به سرمایه گذاران می‌دهند.

مهر


شماره خبر 924 - 2017/04/03
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com