بدون دیدگاه
2022/08/01 - 7:54

متخلفین احتمالی در حادثه خودسوزی اداره آبفای لاهیجان تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان در ارتباط با خودسوزی کارگر آبفای لاهیجان گفت: متخلفین احتمالی با رعایت قوانین و مقررات تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.

به گزارش خبر راست، ابراهیم انصاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان درباره اقدام به خودسوزی یک نفر در آبفای لاهیجان گفت: فرد حادثه دیده از کنتورنویسان تحت پیمانکاری امور آب و فاضلاب شهرستان لاهیجان بوده است.

این شخص به جهت اعتراض به تعلیق از کار از ناحیه شرکت پیمانکاری، وارد اداره مزبور شده و با ریختن بنزین به روی خود اقدام به خودسوزی کرده است.

وی با بیان اینکه بلافاصله دستور تشکیل پرونده قضایی در خصوص موضوع و علت دقیق حادثه صادر شده است، افزود: بدیهی است چنانچه شرکت پیمانکاری بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی مبادرت به تعلیق این فرد نموده باشد و یا در جهت انجام امورات مربوطه از ناحیه اداره آب و فاضلاب مسامحه‌ای صورت گرفته باشد، متخلفین با رعایت قوانین و مقررات تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.


شماره خبر 85875 - 2022/08/01
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com