بدون دیدگاه
2022/06/01 - 12:49

نماینده مجلس: جراحی اقتصادی، تعداد کودکان کار را افزایش داد

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش تعداد کودکان کار، گفت: بحران اقتصادی در تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی موثر بود چراکه هنگام جراحی اقتصادی کار از دست متولیان امر اقتصادی و اجتماعی خارج شد و به افزایش تعداد کودکان کار و بحران‌های اجتماعی سرعت داد.

به گزارش خبر راست و به نقل از شفقنا، علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص وضعیت کودکان کار، گفت: متاسفانه تعداد کودکان کار افزایش یافته و هم در شرایط بسیار بدی در حال کار هستند درحالی که قانون، تکلیف را روشن کرده است و شهرداری، سازمان بهزیستی، وزارت کشور و وزارت کار مسوولیت‌هایی دارند که هر کدام باید به وظیفه خود عمل کنند.

به گزارش شفقنا، او در خصوص افزایش تعداد کودکان کار، اظهار کرد: فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و کوتاهی مسوولین همه باعث به وجود آمدن این مساله شده است و اولویت بندی که در جامعه، بعد از کرونا به وجود آمد این بحران را تشدید کرد چراکه طی دو سال اخیر اولویت همه مسوولین کرونا بوده و بسیاری از مسایل اجتماعی رها شده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تاثیر بحران اقتصادی بر افزایش تعداد کودکان کار، بیان کرد: بحران اقتصادی در تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی هم موثر بود چراکه هنگام جراحی اقتصادی کار از دست متولیان امر اقتصادی و اجتماعی خارج شد و به افزایش تعداد کودکان کار و بحران‌های اجتماعی سرعت داد؛ متاسفانه نگاه ما به مسایل کشور، تک بعدی است و شاخص‌های توسعه پایدار، تماما و همگن در نظر ما نیست.

بابایی کارنامی با بیان اینکه به دلیل شرایط اقتصادی کشور و نگاه تک بعدی مسوولین، ناهنجاری اجتماعی افزایش خواهد یافت، گفت: وقتی که فضا را رها می‌کنیم، طبیعی است که دلالان و سوء استفاده گران وارد بازار شوند؛ متاسفانه فرهنگ مدیریت ما در کشور تک بُعدی است درحالی که حِرم مدیریتی مثبت و متوازن باید وجود داشته باشد و نباید کشور را در حوزه‌های دیگر رها کرد. مطمئن باشید در این شرایط تعداد کودکان کار بیشتر، بهره کشی از آن‌ها افزایش یافته و سوء استفاده سرکردگان این باند‌ها هم بیشتر خواهد شد همچنین ناهنجاری اجتماهی هم افزایش خواهد یافت.


شماره خبر 85276 - 2022/06/01
برچسب‌ها:
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com