بدون دیدگاه
2017/04/01 - 11:33

رأی کمیته استیناف اعلام شد

بازی پرسپولیس_صنعت نفت با حضور تماشاگران برگزار میشود

به گزارش خبرراست، به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی خود را در خصوص درخواست تجدید نظرخواهی باشگاه صنعت نفت آبادان صادر کرد. متن رأی صادر شده از سوی کمیته استیناف به شرح زیر است: در خصوص تجدیدنظر خواهی باشگاه صنعت نفت آبادان نسبت به دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ ۹/ ۱۲/ […]

به گزارش خبرراست، به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی خود را در خصوص درخواست تجدید نظرخواهی باشگاه صنعت نفت آبادان صادر کرد.
متن رأی صادر شده از سوی کمیته استیناف به شرح زیر است:
در خصوص تجدیدنظر خواهی باشگاه صنعت نفت آبادان نسبت به دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ ۹/ ۱۲/ ۹۵ صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دائر بر محکومیت باشگاه مذکور به پرداخت دویست میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت تماشاگران از حضور در دو بازی خانگی تیم فوتبال بزرگسالان صنعت نفت به لحاظ تخلف تماشاگران در بازی مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۹۵ مقابل تیم فوتبال پدیده مشهد، با بررسی محتویات پرونده و سوابق محکومیتی مشابه در فصل جاری بازی‌ها و با در نظر گرفتن شدت و ضعف تخلف ارتکابی، کمیته استیناف با تقلیل دو جلسه محرومیت به یک جلسه و ابقا جریمه نقدی حکم معترض عنه تأیید شد.
بدیهی است سایر محکومیت‌های مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته قطعی و غیرقابل اعتراض بوده‌اند.

شماره خبر 849 - 2017/04/01
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com